Επικαιρότητα

Γιάννη Ζέβγου, Σύντομη Μελέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας – 12

Όλοι οι μικροκαπεταναίοι είνε ενάντια στους άρχοντες. Ακόμα και οι μανιάτες φωνάζουν ενάντια στον Πετρόμπεη. Το μίσος της αγροτιάς ενάντια στους «τουρκολάτρες» ξεσπάει. Ο Κολοκοτρώνης καθησυχάζει τη μάζα και σώζει τους άρχοντες.

Γιάννη Ζέβγου, Σύντομη Μελέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας – 12

Όλοι οι μικροκαπεταναίοι είνε ενάντια στους άρχοντες. Ακόμα και οι μανιάτες φωνάζουν ενάντια στον Πετρόμπεη. Το μίσος της αγροτιάς ενάντια στους «τουρκολάτρες» ξεσπάει. Ο Κολοκοτρώνης καθησυχάζει τη μάζα και σώζει τους άρχοντες.

Γιάννη Ζέβγου, Σύντομη Μελέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας – 12

Όλοι οι μικροκαπεταναίοι είνε ενάντια στους άρχοντες. Ακόμα και οι μανιάτες φωνάζουν ενάντια στον Πετρόμπεη. Το μίσος της αγροτιάς ενάντια στους «τουρκολάτρες» ξεσπάει. Ο Κολοκοτρώνης καθησυχάζει τη μάζα και σώζει τους άρχοντες.