ΕΡΓΑΚ – ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

0
131
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΡΓΑΚ)
ΕΡΓΑΚ – ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.
Οι εκατοντάδες ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σε όλη την Ελλάδα «απασχολούνται», είτε ανασφάλιστοι είτε αυτασφαλιζόμενοι «με μπλοκάκι», από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ και παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις από το Νοέμβρη του 2014.

Ζητάμε από το  ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσουν ώστε να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν οι εργαζόμενοι-«απασχολούμενοι» εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ δε θα πρέπει να αποτελούν περιστασιακούς εκπαιδευτικούς εντός ενός υποβαθμισμένου και επίσης περιστασιακού συστήματος εκπαίδευσης «δεύτερης ευκαιρίας» αλλά εργαζόμενους με ουσιαστικά εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώματα και λειτουργικές ευθύνες.