Πολιτι(στι)κές εκδηλώσεις: «Θηρία Ενήμερα» 2015

0
202

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των Πολιτι(στι)κών Εκδηλώσεων «Θηρία Ενήμερα» θα πραγματοποιείται Έκθεση Βιβλίου στα κτίρια του Τμήματος Μαθηματικών από την Τρίτη 17 μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015.thiria2015