Πολιτι(στι)κές εκδηλώσεις: «Θηρία Ενήμερα» 2015

0
98

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των Πολιτι(στι)κών Εκδηλώσεων «Θηρία Ενήμερα» θα πραγματοποιείται Έκθεση Βιβλίου στα κτίρια του Τμήματος Μαθηματικών από την Τρίτη 17 μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015.thiria2015