Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

0
100

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Βρισκόμαστε σε μία χρονική περίοδο μέσα στην οποία γινόμαστε μάρτυρες μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι αλλαγές είναι πολλές και είναι πάντα αντίθετες με τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της νεολαίας και με το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης που εμείς θέλουμε.

Η τελευταία νομοθετική μεταρρύθμιση στην παιδεία είναι ο λεγόμενος “οργανισμός” και έρχεται για να συγχωνεύσει και συστηματοποιήσει παλαιότερους αντιεκπαιδευτικούς νόμους αλλά και να προσθέσει νέους θεσμούς που στόχο έχουν την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης καθώς και την παράδοσή της στο κεφάλαιο. Ο οργανισμός που αφορά το πανεπιστήμιο Κρήτης σε γενικές γραμμές αναφέρει και ορίζει την λειτουργία του πανεπιστημίου. Δηλαδή συστήνει: τα όργανα διοίκησης – να υπενθυμίσουμε ότι το ανώτατο όργανο διοίκησης του πανεπιστημίου είναι το συμβούλιο που αποτελείται από 15 μέλη όπου τα 6 εξωπανεπιστημιακά στελέχη- , τις σπουδές που παρέχει, τις υπηρεσίες του, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις πειθαρχικές διατάξεις κ.α..

Θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις θέσεις του οργανισμού. Στο τομέα των σπουδών γίνεται αναφορά σε σπουδές σύντομου κύκλου. Οι σπουδές σύντομου κύκλου θα ολοκληρώνονται όταν ο φοιτητής θα έχει συμπληρώσει 120 ECTS. Τα μαθήματα που θα μπορεί να δηλώσει μετά το πρώτο έτος φοίτησης του θα είναι μαθήματα από κάθε τμήμα της σχολής. Αναφέρεται ξεκάθαρα στον οργανισμό ότι το πιστοποιητικό σύντομου κύκλου σπουδών δεν είναι ισότιμο με το πτυχίο ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών. Εξίσου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι στο κάτοχο πιστοποιητικού σύντομου κύκλου σπουδών παρέχονται εφόδια και δεξιότητες για αναζήτηση εργασίας. Πουθενά δεν αναφέρει όμως γιατί δημιουργήθηκε ο σύντομος κύκλος σπουδών. Δημιουργήθηκε για να εξιδεικέυσει τους φοιτητές για να ταιριάζουν στις ανάγκες της αγοράς και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας και την επιστήμης.

Ο οργανισμός αναφέρεται επίσης και στην σχολή δια βίου μάθησης για την οποία δεν αναφέρει πολλά αλλά ξεκαθαρίζει ότι για την συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών της θα πρέπει να πληρωθούν δίδακτρα. Δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Όσο αφορά τα συγγράμματα δεν διευκρινίζεται άμα θα προσφέρονται δωρεάν. Στο θέμα της μέριμνας δεν προστίθεται κάτι νέο αλλά υπάρχει κάτι “ευχάριστο”!!! Πλέον οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών έχουν την δυνατότητα να δανειστούν χρήματα από τις τράπεζες και να τα ξεπληρώσουν όταν θα αρχίσουν να έχουν εισόδημα.

Για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μαθηματικών

Το τελευταίο διάστημα προωθήθηκαν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών οι οποίες αλλάζουν τη φιλοσοφία που είχε κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Βασικός άξονας των αλλαγών είναι α) η μεγαλύτερη εντατικοποίηση του ρυθμού σπουδών και β) η επιβολή αυστηρών προαπαιτούμενων που οδηγεί ακόμα και στη δημιουργία κύκλων σπουδών.

Παράλληλα διατηρείται και εντείνεται ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός μεταξύ Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Οι αλλαγές αυτές έχουν δρομολογηθεί από συνόδους πρυτάνεων, υπουργών της ΕΕ και από προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Σίγουρα δεν αποτελούν «ανακάλυψη» κάποιων καθηγητών του Πανεπιστημίου μας και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αλλά αποτελούν βασική κατεύθυνση και επιλογή στη προσπάθεια του παραπέρα κατακερματισμού των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων, στη μετατροπή του πτυχίου σε ντοσιέ δεξιοτήτων ασύνδετων μεταξύ τους.

Μʼ αφορμή τα παραπάνω θα θέλαμε να κάνουμε μια συνοπτική τοποθέτηση για τα προγράμματα σπουδών και να εκφράσουμε τη θέση μας ως προς τις αλλαγές που προωθήθηκαν. Υπάρχουν, προφανώς, ζητήματα στα οποία εμείς ως φοιτητές δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη, όπως η διδακτική ύλη των μαθημάτων, αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία επιβάλλεται να τοποθετηθούμε.

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ
ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η εμπειρία χρόνων από τη συνεχή και εντεινόμενη αύξηση των προαπαιτούμενων έδειξε ότι η ύπαρξή τους δε βελτίωσε την απόδοση των φοιτητών ούτε και την ποιότητα των σπουδών. Πόσο μάλλον δεν προσέφερε περισσότερες ευκαιρίες στους απόφοιτους του τμήματος στην αγορά εργασίας και δεν τους κατοχύρωσε επαγγελματικά δικαιώματα.

Καλούμε τους φοιτητές να αγωνιστούν ενάντια σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις και να μην περάσει ο νέος Οργανισμός.

palogogen