Το κράτος, μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ, βαφτίζει την εργασία «περιστασιακή» και γλυτώνει ασφαλιστικές εισφορές

0
120

Η μεγάλη απατη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ! Αυτή την υπεύθυνη δήλωση καλούνται να υπογράψουν οι ωρομίσθιοι στα ΣΔΕ! Δήλωση με την οποία ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ οι οποίοι εργάζονται:
α) 15 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
β) ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
γ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
καλούνται να υπογράψουν υπεύθυνα ότι απασχολούνται  ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ως παρεπόμενη απασχόληση και όχι κατά σύστημα με την παροχή υπηρεσίων ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

υπ. δήλωση