Επερώτηση με θέμα το εργασιακό καθεστώς στα ΣΔΕ

0
157

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας για την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ

Αν και από το Μάρτιο του 2014 οι καθηγητές των ΙΕΚ εργάζονται με ένσημα στο ΙΚΑ αυτό δεν ισχύει για τους καθηγητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρά το γεγονός ότι οι δυο δομές υπάγονται στον ίδιο φορέα, δηλαδή τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί των ΙΕΚ όσο και των ΣΔΕ λαμβάνουν την ίδια αποζημίωση.

Το θέμα το έφεραν στη Βουλή οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ κ. Τσούκαλης και κα Ρεπούση οι οποίοι τόνιζαν ότι οι εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ υπογράφουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κάτι που καθιστά υποχρεωτική την εργασία με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και την αυτασφάλισή τους.

Αντιμετωπίζονται, εν ολίγοις ως ελεύθεροι επαγγελματίες και υποχρεώνονται, εάν το ποσό πληρωμής από την εργασία τους  στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπερβεί τις 5.000 την επόμενη σχολική χρονιά να ανοίξουν βιβλία και να εγγραφούν στον ΟΑΕΕ με την υποχρέωση καταβολής 300 ευρώ το μήνα.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι για το θέμα παρενέβη και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος και ζήτησε την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ των καθηγητών στα ΣΔΕ γεγονός που υπαγορεύεται από τους ίδιους λόγους που αιτιολόγησαν και την υπαγωγή των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ.

Το υπουργείο απάντησε ότι οι απασχολούμενοι στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί το  ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνάπτουν σύμβαση έργου και επιλέγονται μετά από ανοικτή πρόσκληση, που διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει ότι οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς όπως ισχύει για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Να αναφέρουμε ότι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το «ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Από την άλλη τα Δημόσια ΙΕΚ, τονίζει το Υπουργείο, δεν υλοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης πράξης και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή άλλους φορείς.

Να σχολιάσουμε, ως news.gr, ότι από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ υπάγονται στο ΙΚΑ αφού δεν αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη πράξη σε αντίθεση με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που συγχρηματοδοτούνται όποτε και οι εκπαιδευτές υπογράφουν σύμβαση έργου και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Καλόγηρος Βασίλειος

Αναδημοσίευση από news.gr