Να κατοχυρωθούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

0
128

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια το 2004 με τα γνωστά πλέον κακόφημα κόλπα της ίδρυσης τμημάτων για την απορρόφηση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΠΕΑΚ και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχεδιασμό.

Αποτέλεσμα αυτής της καιροσκοπικής πολιτικής των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας δεν έχουν ακόμα κατοχυρώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Τα προβλήματα είναι πολλαπλά αφού οι απόφοιτοι δε διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην α/βάθμια ή β/βάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ακόμα χειρότερα ούτε την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη των αποφοίτων στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση. Το πρόβλημα επανέρχεται πιο επισταμένα στις μέρες μας όπου το Υπουργείο Παιδείας έχει μισο-εξαγγείλει νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μέσα στο 2015.

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κάνουν προσπάθειες για να ενταχθούν στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της β/βάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 08 – Καλλιτεχνικών μαθημάτων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών μαθημάτων στη β/βάθμια εκπαίδευση. Σε έναν κλάδο δηλαδή που ήδη βρίσκονται οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών (το τελευταίο είχε κι αυτό άδοξο τέλος αφού πρόσφατα συγχωνεύτηκε με άλλο τμήμα).

 Η κωλυσιεργία του Υπουργείου και της Κυβέρνησης στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχει αποβεί καταστροφική για δεκάδες απόφοιτους και η εγκατάλειψη φαίνεται να είναι η μοίρα του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως και των περισσοτέρων περιφερειακών Πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει πλήρης και ολοκληρωμένη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων πριν τον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.