Απλήρωτοι για μήνες στελέχη-εκπαιδευτές των Κέντρων Δια βίου Μάθησης

0
67

Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα οποία αποτελούν δομή του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τους δήμους, παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες. Εκπαιδευτές που έχουν ολοκληρώσει το έργος τους από το 2013(!) δεν έχουν πληρωθεί καθόλου.

Απλήρωτα παραμένουν και τα στελέχη των ΚΔΒΜ ενώ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχει πληρώσει ούτες τους προμηθευτές. Πολλοί εργαζόμενοι, μέχρι πρόσφατα δεν είχαν λάβει υπογεγραμμένη από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ τη σύμβαση εργασίας τους αν και έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο τους(!)

Μια ακόμα ομάδα εργαζομένων, μαζί με τους εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και του προγράμματος «Οδυσσέας», η οποία εργάζεται απλήρωτη με υποσχέσεις για πληρωμές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα ΚΔΒΜ υπήρξαν εκπαιδευτές οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολλές ώρες, για το οικονομικό έτος 2013, με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (ΑΕΔ) δεν είχαν καμία ασφαλιστική κάλυψη.

Η Πορεία Αριστερή καταγγέλλει το απαράδεκτο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς που επικρατεί στις δομές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Καλεί τους εκπαιδευτές να κινητοποιηθούν ώστε η κατάσταση να μην παγιωθεί και να διεκδικήσουν εργασία με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.