Υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων και διδάκτρων το «Ποτάμι»

0
94

Το νεοσύστατο «Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη τάσσεται, όπως φαίνεται, με τις δυνάμεις της συντήρησης που στηρίζουν την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Σε ποσοστό 92% οι Σύνεδροι τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Σε άλλο ερώτηση που μοιράστηκε στο ίδιο κλίμα, οι σύνεδροι τάχθηκαν κατά 80% με την κατάργηση της δωρεάν διανομής συγγραμάτων (βρήκαν την αιτία της οικονπομικής κρίσης όπως φαίνεται) και κατά 59% υπέρ μιας «κυβέρνησης της ΕΕ»(!), υπέρ των διδάκτρων στα Πανεπιστήμια κατά 92%(!!!), σύνδεσης μισθολογίου-αξιολόγησης κατά 95% και άλλα ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ