Υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων και διδάκτρων το «Ποτάμι»

0
149

Το νεοσύστατο «Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη τάσσεται, όπως φαίνεται, με τις δυνάμεις της συντήρησης που στηρίζουν την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Σε ποσοστό 92% οι Σύνεδροι τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Σε άλλο ερώτηση που μοιράστηκε στο ίδιο κλίμα, οι σύνεδροι τάχθηκαν κατά 80% με την κατάργηση της δωρεάν διανομής συγγραμάτων (βρήκαν την αιτία της οικονπομικής κρίσης όπως φαίνεται) και κατά 59% υπέρ μιας «κυβέρνησης της ΕΕ»(!), υπέρ των διδάκτρων στα Πανεπιστήμια κατά 92%(!!!), σύνδεσης μισθολογίου-αξιολόγησης κατά 95% και άλλα ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ