Το εργασιακό καθεστώς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (άρθρο)

0
133

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) υπάγονται στο «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθηση, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης).

Οι απασχολούμενοι-εργαζόμενοι σ’ αυτά συνάπτουν συμβάσεις με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) συστάθηκε με την συγχώνευση δια απορροφήσεως του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και του Ινστιτούτου Νεολαίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).

 Μέχρι το 2011 οι πληρωμές των εκπαιδευτών ΣΔΕ γίνονταν με ΙΚΑ. Αυτό το καθεστώς αντικαταστάθηκε σταδιακά με ένα μικτό καθεστώς από Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (ΑΕΔ) και ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής υπηρεσιών).

 Στις 24/1/2014 το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) στέλνει εγκύκλιο με αποδέκτη και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τίτλο «Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων» με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Ά/17-9-2013) με τις οποίες ρυθμίστηκε το καθεστώς υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απασχολουμένων ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.

 Με βάση αυτή την εγκύκλιο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο οποίο υπάγονται τα ΙΕΚ, προχωράει στην ασφάλιση των εκπαιδευτών στα ΙΕΚ.

Εμείς οι εκπαιδευτές στα ΣΔΕ, που απασχολούμαστε-εργαζόμαστε αντίστοιχες ώρες με τους εκπαιδευτές των ΙΕΚ στον ίδιο φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υπογράφουμε κι εμείς αντίστοιχες συμβάσεις εξαιρούμαστε από το παραπάνω μέτρο!

 Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΔΕΝ ασφαλίζει τους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ στο ΙΚΑ και είμαστε υποχρεωμένοι να συνάπτουμε συμβάσεις μίσθωσης έργου ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ο ωρομίσθιος εργαζόμενος, βαπτίζεται «εργολάβος» δηλαδή Ελεύθερος Επαγγελματίας, του οποίου παρακρατείται φόρος 20% και φορολογείται από φέτος με 26%, πληρώνοντας και φόρο επιτηδευματία!

Όπως αναφέρουν στη σχετική τους επιστολή εκπαιδευτικοί από ΣΔΕ της χώρας:

«Πέραν τούτου, εάν το ποσό πληρωμής από αυτήν την εργασία περάσει τις 5.000 €, υποχρεούται ο εργαζόμενος, την επόμενη σχολική χρονιά, να ανοίξει βιβλία στην εφορία, να εγγραφεί στον ΟΑΕΕ, πληρώνοντας εκεί περίπου 300 € ανά μήνα κατά περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο σπρώχνονται στη ανεργία αυτοί των οποίων η εργασία στα ΣΔΕ είναι η μόνη απασχόληση!»

Από τα παραπάνω προκείτει σαφώς ότι είναι ώριμη απαίτηση εμείς οι εκπαιδευτικοί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας να ασφαλιζόμαστε από το φορέα στον οποίο εργαζόμαστε.

Μάριος Μαγιολαδίτης
Μαθηματικός
Εκπαιδευτής στο Σχολείο Δεύτερη Ευκαιρίας Κέρκυρας παράρτημα Λευκίμμης