ΟΧΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

0
142

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία φοιτητών και σπουδαστών υπάρχει στο Facebook. Πρόκειται για την group

ΟΧΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

το οποίοι ενημερώνει για πρωτοβουλίες σε σχέση με τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στα δίδακτρα και σε σχέση με τον αγώνα για υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.