Να προχωρήσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε αναδρομική αύξηση του ωρομισθίου των εκπαιδευτών των Σχολειών Δεύτερης Ευκαιρίας

1
95

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) εδώ και πολύ καιρό δουλεύουμε σε συνθήκες ανασφάλιστης εργασίας και με χαμηλές απολαβές.

Είναι απόλυτα φυσικό και δικαιολογημένο να επιβάλλεται η ουσιαστική βελτίωση των προϋποθέσεων και συνθηκών εργασίας των ωρομισθίων, όπως ακριβώς και η ουσιαστική αναβάθμιση των ΣΔΕ -μαζί και ολόκληρης της α/βαθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης- καθώς αυτά έχουν εξελιχθεί στην πράξη σε αναγκαίο και χρήσιμο θεσμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό γιατί το επίσημο κράτος και οι πολιτικές που ασκούνται οδηγούν όλο και περισσότερους μαθητές εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας εντείνοντας τους ταξικούς φραγμούς και υποβαθμίζοντας περεταίρω την δημόσια παιδεία.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να μην εφαρμόσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/106902/0022 (23/12/2013) περί Καθορισμού ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), αρνούμενο την αύξηση του ωρομισθίου στους εκπαιδευτές των ΣΔΕ την ίδια ώρα μάλιστα που η Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται αναδρομικά από 9/2013 για τους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ!

Απαιτούμε να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ ως πειραματόζωα για τις «νέου τύπου» εργασιακές σχέσεις χωρίς ένσημα, χωρίς ασφάλιση, με χαμηλά ωρομίσθια, χωρίς αργίες και άδειες.

Απαιτούμε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να βάλει τέλος σ’ αυτή την πολιτική των εξαιρέσεων και των αποκλεισμών η οποία δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα και στην πραγματικότητα.

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δε μπορούν να αντιμετωπίζονται ως Εργαζόμενοι Δεύτερης Ευκαιρίας.

Comments are closed.