Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας 2013-2014 (άρθρο)

0
177
άρθρο του Μάριου Άνθη*
Μια σύντομη ανασκόπηση και εκτίμηση της κατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας (ΕΑΚΚ) θα ήταν αυτή την στιγμή χρήσιμη, με την προϋπόθεση ότι θα παραθέτει και τα βασικά, τα κύρια σύγχρονα προβλήματα και – μαζί – τις προοπτικές. Ο κόσμος της Κέρκυρας  – και πρωτίστως η αθλητική κοινότητα και οι χρήστες του ΕΑΚΚ – γνωρίζουν πως το 2013 ήταν μια υπερβολικά δύσκολη αλλά και “επικίνδυνη”  χρονιά, για το ένα και μοναδικό δημόσιο συγκρότημα αθλητικών υποδομών της Κέρκυρας. Λόγοι πολλοί, αιτίες πολλές, καταστάσεις πολλές.. Ανάμεσα στα πολλά και διάφορα, να τονίσουμε ότι στην επιπλέον  μειωμένη κυβερνητική χρηματοδότηση του κέντρου τον περσινό χρόνο, προστέθηκαν και τα προβλήματα της “αδειοδότησης” που απορρέουν απο τον νόμο 4049/12 και σειρά άλλων προβλημάτων ποικίλης φύσης και πολιτικό – διοικητικού χαρακτήρα. Μαζί με αυτά  – και –  η επιπλέον μείωση του προσωπικού, μετά την συνταξιοδότηση και της καθαρίστριας του Κέντρου, που τοποθετεί πλέον τους εργαζόμενους του ΕΑΚΚ σε αριθμό οριακό και πιο κάτω ακόμα, σε σχέση με τις ανάγκες. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ΕΑΚΚ μπόρεσε να λειτουργήσει, με πολλές στερήσεις και προβλήματα, σε σχέση και συγκριτικά με αυτό που ονομάζεται πραγματικά ποιοτική προσφορά υπηρεσιών. Μπόρεσε όμως να λειτουργήσει και να λειτουργεί  – και – το υπογραμμίζουμε αυτό, σαν γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτήν την “ιδιαίτερη” και δύσκολη εποχή, προσφέροντας τις απολύτως αναγκαίες και κοινωνικά επιβεβλημένες υπηρεσίες του στον αθλητικό κόσμο, στη νεολαία και σε όλους τους αθλούμενους, σε μια περίοδο μάλιστα που και οι χρήστες των εγκαταστάσεων του Κέντρου αυξάνονται – και – ο αθλητισμός μας βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Όμως, ούτε οι “υπερβάσεις” προβλημάτων, ούτε μια λειτουργία του Κέντρου “με την ψυχή στο στόμα”, ούτε οι “πολιτικές  παρεμβάσεις” μπορούν η πρέπει να γίνουν καθεστώς, να διαιωνιστούν, να παγιωθούν και να  αποτελέσουν  την μόνιμη πραγματικότητα για το ΕΑΚΚ. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, σε μια κατεύθυνση ουσιαστικής επίλυσης προβλημάτων, σε μια περίοδο σταθερής βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ήταν και παραμένει μια βασική διεκδίκηση του αθλητικού κινήματος, αλλά και των εργαζομένων του Κέντρου: Μια συνολική, σοβαρή και συγκροτημένη πολιτική μέτρων αναβάθμισης των υποδομών και των λειτουργιών του δημόσιου αθλητικού μας συγκροτήματος.
Η πρόσφατη έλευση του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ανδριανού στην Κέρκυρα και στο ΕΑΚΚ, μπορεί να μην ήταν για όλους αναμενόμενη, ούτε για όλους – ίσως – επιθυμητή. Ήταν όμως – και – σταθερό αίτημα του αθλητικού κινήματος, αλλά και ώριμη επιβεβλημένη πράξη που τελικά πραγματοποιήθηκε. Η επίσκεψη αυτή και οι ανακοινώσεις που την συνόδευσαν, σίγουρα δεν έδωσαν απαντήσεις στο σύνολο των προβλημάτων του Κέντρου, έδωσαν όμως σε ορισμένα απο αυτά τα προβλήματα που – όμως – αντικειμενικά ανήκουν στην κατηγορία των άμεσων βασικών προβλημάτων. Όπως διαφαίνεται και με βάση τις πληροφορίες, ο προυπολογισμός του ΕΑΚΚ για το 2014 θα είναι ακόμα πιο μειωμένος και  – ας πούμε – κυριολεκτικά στοιχειώδης. Έτσι, η τήρηση – υλοποίηση της υπουργικής δέσμευσης για έκτακτη επιχορήγηση μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Κέντρο, με σκοπό την αντιμετώπιση των διάφορων άμεσων προβλημάτων στοιχειώδους λειτουργίας του σε επίπεδο υποδομών, αποτελεί βασικότατο ζήτημα. Η συνέπεια στην εφαρμογή της, θα κριθεί απο τον κερκυραϊκό λαό και απο το αθλητικό κίνημα. Το ίδιο και ακόμα περισσότερο ισχύει για την κατασκευή του έργου πυρασφάλειας του Κέντρου, που πράγματι οι τεχνικές διαδικασίες έχουν προχωρήσει, όμως είναι απαραίτητη η συνολική εκτέλεση του έργου εντός των προθεσμιών, για να μην βρεθεί σε 4 μήνες και πάλι το ΕΑΚΚ με τα γνωστά προβλήματα αδειοδότησης. Είναι φανερό ότι στο ζήτημα αυτό δεν χωρούν ούτε ανεύθυνα “παιγνίδια” – ούτε αναβλητικότητες..
Τέλος, μια καλή είδηση αποτελούν οι πληροφορίες πως το – κρίσιμο και ζωτικό – μεγάλο έργο της ενεργειακής και συνολικής αναβάθμισης των δύο κλειστών (κολυμβητηρίου – γυμναστηρίου) έργο που η δρομολόγηση του επιβεβαιώθηκε και στις ανακοινώσεις του υφυπουργού, προχωρά ικανοποιητικά γοργά στο επίπεδο της τακτοποίησης – προώθησης του. Έχουμε  – και έχω –  υπογραμμίσει επίμονα και συστηματικά την τεράστια σημασία αυτού του έργου, σαν έργου ουσιαστικής ανασυγκρότησης – αναβάθμισης, ελπίδας και προοπτικής για το ΕΑΚΚ. Έχω την γνώμη, όπως και πολλοί άλλοι που έχουν ζήσει και ζουν ενεργά το Αθλητικό Κέντρο, όπως και πολύς κόσμος, ότι το ενδιαφέρον του κερκυραϊκού λαού, θεσμικών παραγόντων – φορέων και κυρίως του αθλητικού χώρου και κινήματος, πρέπει να εστιαστεί στο έργο αυτό και στην έναρξη της υλοποίησης του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Αναμφίβολα τα θέματα του δημόσιου αθλητικού μας συγκροτήματος, του ΕΑΚΚ, είναι πολλά και σε κάποιους τομείς σύνθετα. Εδώ, όλα δεν μπορούν να τεθούν. Αυτό που τώρα είναι απολύτως αναγκαίο να υπογραμμιστεί, αφορά την ανάγκη, μέσα στο 2014,  για ακόμα πιο αυξημένο ενδιαφέρον και δραστήρια αγωνιστική ενεργοποίηση του κερκυραϊκού λαού και του αθλητικού κινήματος σχετικά με τα θέματα του Κέντρου, με άξονα και στόχο να πάμε μπροστά, προς το καλύτερο, προς ένα δημόσιο – ανοιχτό – σύγχρονο και λειτουργικό ΕΑΚΚ που να εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα της μεγάλες ανάγκες άθλησης του κερκυραϊκού λαού και της κερκυραϊκής νεολαίας.
*(εργαζόμενος στο ΕΑΚΚ – εκπρόσωπος των εργαζομένων)